ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

Областна конференция за споделяне на добри практики по проект „Глас за всяко дете“ - РЦПППО

На 11.06.2024г. в сградата на РЦПППО – област Сливен се проведе областна конференция за споделяне на добри практики по проект „Глас за всяко дете“, със съдействието на  УНИЦЕФ България и РЦПППО-София град.  Конференцията бе насочена към обмяна на опит между специалисти, работещи в образователната система както и дискутиране на предизвикателствата и перспективите пред използването на средствата за допълваща и алтернативна комуникация, защото добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите! Детска градина "Минзухар" бе представена от г-жа Мариана Добрева, която представи своята презентация на тема "Допълващата и алтернативна комуникация като средство за развитие на речта при деца в двуезична среда" . В своята презентация г-жа Добрева показа различните методи и платформи които учителите в детската градина прилагат, за да се развият речта на децата, чиито майчин език е различен от българския.