ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

Група "Мечо Пух" на посещение в Обединено Училище "Черноризец Храбър" с.Крушаре, обл. Сливен

 Приемственост между детска градина и I клас.  Добра практика за споделяне на опит и обмяна на мнения между учителите, преподаващи в детската градина и училището, с цел осигуряване на плавен преход от детската градина в първи клас.

Посещение с цел децата от група "Мечо Пух" да се запознаят с училищната среда и с учителите които ще приемат бъдещите първокласници. Четвъртокласниците бяха се подготвили с малка сценка и мини работилничка за изработка на украса на къщи за птички. От своя страна група "Мечо Пух" представиха приказката "Медената питка" и показаха своите умения по време на работилничката.