ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

"Приказотерапия" - беседа с доц.Милена Илиева за родители на деца включени в проекта

На 2.11.2023. бе проведена беседа с доц. Милена Илиева – преподавател в Тракийски университет гр. Стара Загора/Педагогически факултет/ - преподавател с над 20г опит в мултикултурна образователна среда. Такива мероприятия съчетават в себе си учене чрез забавни активности с фокус върху толерантността, разбирателството и работата в разнообразна среда. Такива събития ще подобрят сътрудничеството и комуникацията между педагози, персонал и родители от различни култури, което е от решаващо значение за успеха на мултикултурната детска градина.  Темата на беседата с родители беше „Приказотерапия“. Представиха се основните моменти в развитието на детето и водещите дейности – играта. Направи се преход с приказотерапията като динамичен и ефективен метод за подпомагане на родителите в тяхната роля на подкрепящи фигури за образованието и развитието на техните деца. Акцентира се на използването на приказки и разкази като инструменти за развитие на комуникация, разбирателство и взаимодействие между родителите, децата и учителите. Представиха се безплатни инструменти в You Tube и приложения в Google Play, които могат да се използват в домашна среда, при наличие на интернет. Срещата завърши с коментар на клип в You Tube, за това че всяко дете което е добре подкрепено може да се интегрира успешно сред другите.