ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

"Златна есен" - работа с родители по Проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи" част 1

Проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи" има за цел да задържи децата в образователната институция в условия на криза. За тази цел в детска градина "Минзухар" се състоя есенен празник с родителите, които са част от този проект и за родители, чиито деца са в риск от отпадане от системата на предучилищното образование. Целта на празника бе да покажем на родителите нагледно ползите от редовно посещение на детската градина, да видят развитието на децата, на овладяването на българския език, да видят радостта и вълнението в очите на децата. За нас, педагогическите специалисти, родителите са основен партньор в работата по задържане на децата в образователната институция. Тяхната подкрепа и добра предразположеност към нас е сигурен знак за успех.

Родителите с интерес наблюдаваха изпълнението на драматизации - "Дядо вади ряпа" и "И косът помага", стихчета, песнички и гатанки за есента.