ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

Екип

В детска градина " Минзухар" работят екип от специалисти и съмишленици, водени от мотото "Обичаме това, което правим и го правим добре!" . За нас всеки член от екипа е важен, държим на израстването на служителите и инвестираме в тяхното развитие.

 

Директор: Елена Михайлова Стефанова /магистър - ОУО /

Учители: Галина Златева Колева - старши учител / бакалавър - ПНУП /

                Нели Маринова Железарова - старши учител / магистър - ПУП /

                Таня Димитрова Джиджева / бакалавър - ПНУП /

                Денка Петрова Тенева / бакалавър - ПНУП /

                Мариана Василева Добрева / магистър - ПНУП /

                Стойка Йорданова Димитрова / бакалавър - ПНУП /

                Цветелина Стефанова Иванова / магистър - ПНУП/

                Мариана Георгиева Жекова / магистър - ПУП/

Шест от педагозите са с придобита професионална квалификационна степен: V ПКС - трима педагози; IV ПКС - един; III ПКС - един; II ПКС - един. 

Помощник - възпитатели: 

               Кристина Николова Димитрова

               Калинка Йоранова Тенева

               Мария Добрева Тодорова

               Дочка Андонова Желязкова

Част от екипа на ДГ "Минзухар" са и:

           Кирил Любчев Велев -  образователен медиатор

               Тодорка Христова Иванова - счетоводител

                   Марина Иванова Атанасова - касиер - домакин

               Илияна Христова Кирилова - готвач

               Лиляна Николова Ненчева - пом. готвач